Beginpagina Wie is wie? Raadplegingen Patiënteninformatie Zorgverleners Contactinformatie

Welkom bij de REGIO VAKGROEP KNO Oost-Limburg

Keel–, neus– , oorziekten en hals- en gelaatheelkunde

Ziekten van keel, neus en oren gaan dikwijls samen. Daarom worden ze behandeld door één specialist, namelijk de keel-neus-oorarts. Minder bekend is dat ook de heelkunde van de hals en van het aangezicht, zoals bijvoorbeeld heelkunde van de schildklier, de speekselklieren en de lymfeklieren, of plastische chirurgie van de neus of oren, uitgevoerd wordt door de KNO-arts.
Het vakgebied van de KNO-arts strekt zich uit over een regio die begint aan de basis van de schedel en die eindigt aan de ingang van de borstkast. Drie van de vijf zintuigen, namelijk het gehoor, de reukzin en de smaak vallen binnen dit werkgebied. Lees meer...

Onze KNO-artsen in de media

AZ Vesalius Ziekenhuis Maas en Kempen Ziekenhuis Oost-Limburg
Bereikbaarheid ZMK Bereikbaarheid ZOL
Bereikbaarheid AZV Tongeren
Bereikbaarheid AZV Bilzen